เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Visitors: 41,868