ตลอดระยะเวลา ๔ ที่ผ่านมา มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับการตอบรับและความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรแนวร่วมฯ

 

Visitors: 53,087