ช่องทางการบริจาค

 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทศบาลนนทบุรี

ชื่อบัญชื่อ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เลขบัญชี 983-7-27255-4

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 097-289-9246

Visitors: 54,923