ช่องทางการบริจาค

 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทศบาลนนทบุรี

ชื่อบัญชื่อ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เลขบัญชี 983-7-27255-4

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-528-4800 ต่อ 6104

Visitors: 8,060