ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายของมูลนิธิ

คือ รูปประดิษฐ์สัญลักษณ์มือที่ชูนิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นเครื่องหมายถูก สีธงชาติไทย

มีชื่อมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและชื่่อภาษาอังกฤษ "ANTI-CORRUPTION FOUNDATION" อยู่ใต้รูป

ซึ่งมีความหมายรวมว่าประเทศไทยต้องให้ทุกคนในชาติร่วมกันทำในสิ่งที่ถูกต้อง

       

Visitors: 28,739